Anasayfa / FLAŞ HABER / DR. MEHMET NİL HIDIR;ŞOFÖR ESNAFIMIZA SÖZÜMÜZDÜR…!

DR. MEHMET NİL HIDIR;ŞOFÖR ESNAFIMIZA SÖZÜMÜZDÜR…!

ŞOFÖR ESNAFIMIZA SÖZÜMÜZDÜR…!

 1. Taksilerden ve servislerden araç uygunluk belge ücreti alınmayacak
 2. Servislerden ve minibüslerden alınan güzergah izin belge ücreti sembolik rakamlara düşürülecek.
 3. Kanunen araçlara takılması zorunlu tutulan tüm kamera sistemleri bakanlıkların mevzuatla getirilen ve uygun gördüğü kriterlerde olacak ve başkaca ek kriter getirilmeyecektir.
 4. Tüm resmi işlemler, ilçelerde kurulacak UKOME irtibat bürolarından yapılacak… (Şoför Esnafımız, bir imza için Muğla’ya gidip gelmeyecek. Vakit ve yakıt tasarrufu sağlanacak.)
 5. Taksici esnafın müşterisini çalan yasadışı UBER’e, yasal çalışma ve güzergâh belgesi verilmeyecek. Kara Ulaştırma Bölge Müdürlüğü,valilik,emniyet,jandarma teşkilatınca kaçak servis ve UBER denetimlerinin turizm sezonu boyunca devam etmesi sağlanacaktır.
 6. Taksiler, dolmuşlar ve servisler ile ilgili alınacak her karar ve yapılacak düzenlemeler, tüm Şoförler Odası Esnafı, kooperatifler ve toplu taşıma sendikasının görüşü alınarak karar verilecek.
 7. Dönüşüme geçmiş olan şoför esnafın katılım oranlarının hem belediye hem de kent kart yüzdelerinin (cirodan alınması sebebiyle) çok yüksek olan katılım oranları düşürülecek.
 8. Araçların yaşı ve değişikliği süresi, taksilerde, personel servisi ve öğrenci servislerinde bakanlıklarca çıkarılan yasa ve yönetmeliğe uygun hâle getirilecek.
 9. Dönüşümden önce tek araç sahibi oldukları halde, dönüşümden sonra 1 araca 3 ortak yapılan araç sahiplerinin, ayrılıp tek tek araç sâhibi olmak istemeleri hâlinde, (hâlen hat sâhibi olanların mağdur edilmemesi şartıyla) müktesep hakları iâde edilecek ve tek başlarına araç alma imkânı verilecek. Önceden hak sâhibi olan hiçbir esnaf, ortaklık yapmaya zorlanmayacak.
 10. Öğrenci ve personel servislerinden istenen güzergah ücretleri kaldırılacak.
 11. Her kooperatifteki araç ve yolcu sayısı esas alınarak taşıma plânı yapılacak. (Dönüşüme direnenler (!).. dâva açanlar/açmayanlar(!).. kısmen dönüşenler(!).. hiç dönüşmeyeler(!).. gibi yasal ve etik olmayan değerlendirme kriterleri tamamen ortadan kaldırılacak. Karşılıklı rızâya dayalı ve yasaya uygun çözümlerle esnafımızın işi/aşı korunacak ve kolaylaştırılacak )
 12. Dâva açan şoför esnafımızın, ve dâvâlarını devam ettirme hakları saklı kalmak kaydı ile, tek tek görüşülerek müktesep hakları iâde edilecek veya hak mahrumiyetleri ortadan kaldırılacak.
 13. Halk otobüslerinin yeterli olduğu ve müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu güzergâhlardan belediye otobüsleri tamamen çekilecek.
 14. Hiç ulaşım imkânı olmayan mahalle ve köylerimize yeni güzergahlar açılacak. Belediye otobüs seferleri bu hatlara sevk edilecek. Vatandaşın ulaşım hakkı en üst düzeyde sağlanacak. Özellikle kırsal alanda ve ulaşımın zor olduğu coğrafyalarda halkımız ve öğrencilerimiz, mağdur edilmeyecek.
 15. UKOME komisyon toplantılarına , Şoförler Cemiyeti, kooperatifler ve sendika temsilcilerinin katılımı sağlanarak her karar tarafların mutabakatı İle alınacak.
 16. TM 21-12 tahditten çıkarılıp D-4 alan sürücülerimizin hakları korunacak (!)
 17. 17+2 koltukla verilen +2 yolcunun ayakta taşınması; uzun yolda yolcunun can emniyetini tehlikeye sokacak olması ve araç sahibinin de yolcunun emniyetle seyahatini sağlayamayacak olması sebebiyle kaldırılarak, uzun yol güzergahlarında 35 koltuklu araçlara izin verilecek.
 18. Çalışma ruhsatlarının tavan fiyattan ve her yıl yenilenmesi zorunluluğu kaldırılacak, cemiyetin,kooperatiflerin, sendikaların uygun göreceği makul bir fiyatla, 2 yılda bir çalışma ruhsatı yenilenecektir.
 19. Havaalanı MUTTAŞ Belediye otobüsleri, uçak saatlerine göre ve içinde bekleyen yolcuyu mağdur etmeyecek şekilde plânlanacaktır.
 20. DHMİ tarafından alınan havaalanı taksi durağı kira bedeli olan (4140₺) Ulaştırma Bakalığı DHMİ Genel Müdürlüğü İle görüşülerek daha mâkul bir fiyata düşürülecek. Kezâ MBŞB Başkanlığının aldığı 760₺ çalışma izin belge ücreti de sembolik bir düzeye indirilecektir.
 21. Aynı güzergâhı paylaşan şehir içi otobüs kooperatiflerinin hangi duraktan nereye giden yolcuları alabileceği hususunda, o güzergahta çalışan otobüs kooperatiflerinin kendi arasında oluşturulan alt komisyon kararı İle belirlenecek olan “yolcu alma anlaşması” Ukome tarafından aynen uygulanacaktır.Yoldan yolcu alma hususunda, her kooperatif için eşit ve âdil şartlar uygulanması sağlanacak , Kooperatiflere farklı haklar verilerek, taşıyıcı esnafın arasına haksız rekabet sokulmasının önüne geçilecektir.
 22. Yolcu yoğunluğunun fazla olduğu güzergâhlarda, taksi ve toplu taşıma araçlarının dengeli olarak hizmet vermeye devam etmesi sağlanacaktır.
 23. S plâkası olmayan işçi, çiftçi, küçük işletme servisi gibi kendi elemanlarını taşıyan kaçak servisler yaş ve plâka uygunluğu ile yasal hale getirilecek veya yasal servislere yönlendirilecektir.
 24. Her ilçenin kendi hudutları dahilinde çalışmak üzere aldığı S plâkalı aracın bir başka ilçeye giderek haksız rekâbet ve kaçak yolcu taşımasına fırsat verilmeyecek. İlçelerin S plâkalarının başına ilçe isminin baş harfi koyularak (FS-DS.. gibi) fırsatçılık ve haksız kazancın önüne geçilecektir.
 25. “S”plakalı araçlara tahdit getirilmesi hususunda gerek yasal şartlar gerekse piyasa şartları değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapılacak.
 26. Öğrenci taşıma servislerinde DVR kamera sistemi yerine NVR kamera sistemi tercih edilerek gereksiz yere yapılacak yüksek mâliyetten kaçınılacaktır.
 27. Güzergâh belgeleri, yeni araç ve yeni güzergah gibi olağan dışı güzergâh değişikliklerinin hâricinde; değişmeyen araç ve güzergâhlarda ve 3 yılda bir yapılacak, evrâkı yetiştiremeyen veya haklı sebeplerle ruhsat almayı geciktiren sürücü esnafa, mâkul süreler verilerek cezâî müeyyide uygulaması kaldırılacaktır.
 28. Haksız gerekçelerle uygulanan 15-60 günlük araç bağlama cezası kanundan kaynaklanmadıkça hiçbir şekilde uygulanmayacaktır
 29. TÜV araç muayene kriterlerine göre yasal ve uygun olan hususlar, UKOME araç muayene kriterlerine göre de uygun kabul edilecek, ilâve yük ve maddelerle araç muayeneleri zorlaştırılmayacaktır.
 30. TÜV muayene istasyonunun genel müdürlüğü İle görüşülerek , TÜV bulunmayan uzak ilçelerde de muayene istasyonu açılması için UKOME ile işbirliği teklif edilecektir.
 31. Muğla’ya gelen şoför esnafımızın dinlenebileceği, yemek yiyip, gece kalabileceği mevcut sosyal tesisler daha temiz ve nezih hâle getirilerek, yorgun esnafımızın gece-gündüzlü istirahati sağlanacaktır.
 32. Taksi duraklarında çalışan sürücülerimizin giyecekleri yazlık ve kışlık kıyafetleri taksicilerin bağlı bulunduğu kooparatif ve durak başkanlıkları tarafından belirlenecek. Bu hususta UKOME tarafından dayatılan, tüm Muğla’da tek-tip sürücü kıyafet uygulaması ve buna bağlı cezâlar kaldırılacaktır.
 33. Sendikaların, akaryakıt şirketi ile yapmış olduğu indirimli yakıt satışına ilâveten, MBŞB Başkanlığınca yapılan ilâve %14’e kadar rafineri yakıt indirim ve %12 dağıtım şirket kârından indirim anlaşması için tüm çabalar sarfedilecek ve elde edilen indirimler aynen şoför esnafımıza yansıtılacaktır.
 34. UKOME tarafından taşeron firmalara devredilen ve şoför esnafının üzerinden banka fâizleri ile haksız kazanç sağlayan taşeron firmaların işine derhal son vermek suretiyle elde edilen kaynaklar sürücü esnafımıza yatırım olarak yansıtılacaktır.
 35. İç kamera, koltuk ve geri vites sensörleri ile 6000₺ ilk servis yükü getirilen sürücü esnafımızın, Ulaştırma Bakanlığınca ertelenen bu zorunluluğunun, yeniden devreye girmesi halinde, fabrika çıkışlı ve ruhsata işli kamera ve sensörler hiçbir kontrole tâbî tutulmaksızın kabul edilecek. Eski araçlarına taktıranların TÜV araç muayene kontrolleri UKOME tarafından da geçerli olarak kabul edilecektir.
  SONUÇ OLARAK:
  Tüm şoför esnafımızdan;
  -Haksızlığa uğramış,
  -Dava açmak zorunda bırakılmış,
  -Müktesep hakları elinden alınmış,
  -Çifte kira tahakkuk ettirilmiş,
  -Kasıtlı yazılan cezâlarla hakkı gaspedilmiş,
  -Tek aracı varken 3-4 ortaklı araca mahkum edilmiş…
  Ne kadar şoför arkadaşımız varsa onlara, Belediye Başkanlarımızın kapısı her zaman açık ve ulaşılabilir olacak, uğradıkları haksızlıklar telâfî edilecek, müktesep hakları iâde edilecek ve bu sebeple vefât eden arkadaşlarımız varsa bunların âilesine ve çocuklarına sâhip çıkılacak. Borca giren veya aracını satmak zorunda bırakılanların mağduriyeti giderilecek ve tekrar haksızlıkların yaşanmaması için her türlü tedbir alınacaktır.
  •••
  “Biz şoför esnafımızın tüm sorularını Hakkâniyetle çözeceğimize dâir; -evelallah-her sözümüzün arkasındayız,
  Onların huzurlu ve rahat ortamda işlerini yapabilmeleri için her türlü imkanlarımızı seferber edeceğiz”
  DR. MEHMET NİL HIDIR
  AK PARTİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

BAŞKAN ARAS KURBANLIK HAYVAN SATIŞ YERİNİ ZİYARET ETTİ

  Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı arefesinde kurbanlık hayvan satış ...