FLAŞ HABERHABERLER

TMMOB Bodrum Temsilciliği’nin Açıklaması

TMMOB Bodrum Temsilciliği 31 Mart yerel  seçimler nedeniyle Bodrum halkına yönelik aşağıda yer alan duyuru metnini açıkladı.

“BODRUM HALKINA DUYURUMUZDUR….

 

31.Mart.2024’te önümüzdeki 5 yıllık dönem için Yerel Seçimler yapılacak. Muhtarlarımızı, İlçe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan ve Meclis üyelerini seçeceğiz.

Önemli bir seçim yapacağız, peki niçin önemli buluyoruz? TMMOB’da örgütlenmiş, 4000’e yakın üyeden oluşan, bu kentte yaşayan biz mimar, mühendis ve şehir plancılarını ne bekliyor, tavrımız ne olacak?

Mesleğimizin uygulama sınırları yasalar, yönetmelikler, uluslararası mevzuat ve imar planları tarafından belirlenir. Merkezi idare yönetmelikleri oluşturmakla; yerel yönetimler de imar planları ve plan uygulamalarını gerçekleştirmekle sorumlu ve yetkilidirler. Sonuçta merkezi idare ve yerel yönetimlerin çizdiği sınırlar içinde biz, mimar, mühendis ve şehir plancıları mesleklerimizi uygulayarak bu süreci tamamlıyoruz. 

Bugün Bodrum’da, çoğu yerde olduğu gibi, sürdürülebilir, yaşanabilir, adil ve rasyonel bir yaşamı oluşturamayan, hatta hedeflemeyen bir süreç ortaya çıkmıştır. Bu süreç, neredeyse yönetilemez bir sorunlar yumağı yaratmıştır. Bu durum artık görülmelidir

 

 • Yarımadamız bugün her anlamda taşıma kapasitesinin sınırında olup, bütüncül bir rehabilitasyona ihtiyaç duymaktadır.
 • Su kaynakları yönetimi, atık yönetimi, hava-su-toprak ve gürültü kirlilikleri ile ulaşım ve yapılaşmadan kaynaklı ısı adalarının belirlenmesi gibi iklim değişikliklerinin etkilerini arttıran etmenleri göz önüne alarak, belediye meclisi tarafından onaylanacak Çevresel Entegre Yönetim Planı hazırlanmalı, ilçenin anayasasının temelini oluşturacak, sürdürülebilir bir Bodrum için kılavuz olmalıdır.
 • Yarımadanın su kaynakları doğru analiz edilerek bir su yönetim sistemi oluşturulmalıdır. İklim değişikliğinin karmaşık etkisi modellenerek su kullanım senaryolarına entegre edilmelidir. Gelecekte yarımadanın su ihtiyacının karşılanması için orta ve uzun mesafelerden ilave su kaynaklarının aktarılması planlanmalıdır.
 • Yenilenebilir enerji kaynakları doğru ve etkin kullanılarak temiz enerji politikası uygulanmalıdır.
 • Sıvı ve katı atık bertaraf sistemlerinde geri dönüşüm ve sıfır atık hedefinin gerçekleştirilebilmesi için bütüncül atık yönetim planı hazırlanıp, uygulanmalıdır.
 • Sıfır atık hedefinde, Sürdürülebilir Turizm kriterleri de göz önünde bulundurularak, yat turizmi işletmeleri de dâhil tüm turizm işletmelerinden, her tür atığın alımı ve bu atıkların bertarafı, Belediyenin denetimi ile yapılmalıdır,
 • Kıyılarımız başta olmak üzere, kamusal alanlar tüm işgallerden arındırılarak halkımızın kullanımına sunulmalıdır.
 • Toplu taşıma öncelikli, deniz ve raylı ulaşım sistemlerini de kapsayan Ulaşım Ana Planı acilen hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
 • Yapı sektörünün inşa süreci içinde yer alan tüm bileşenlerinin yasal mevzuat, teknik şartlar ve coğrafyamıza uygun hizmet üretmesi sağlanmalıdır. Bodrum’u hukuksuz, kaçak yapılara mahkûm eden ranttan yana değil, halktan yana olunmalıdır.

 

 •  Bir an önce 1.derece deprem kuşağında olan Bodrum Yarımadasının bina envanteri çıkarılmalı, depreme dayanıklı yapıların oluşmasında TMMOB bileşenlerinin öncülüğünde makro anlamda çalışmalar yapılmalı. Kontrolsüz yapılaşmalar tavizsiz engellenmelidir.
 • Yapım sürecinde yer alan meslektaşlarımızın yasal mevzuat, teknik şartlar ve coğrafyamıza uygun hizmet üretmesinin önü, liyakatli belediye yönetimi ile, uygulamada kayırmacılık olmadan açılmalıdır.
 • Planlama anlayışı rant güdümünden çıkartılarak, ekolojik ve uzun vadeli olmalıdır.
 • Yerel ürün ve üreticileri baş tacı yapacak kalkınma modelleri oluşturulmalıdır.
 • Belediye sınırları içerisinde çalışanların barınma sorununa çözüm olacak sosyal konut projeleri üretilmedir.
 • Ülkenin içerisinde bulunduğu yıkıcı enflasyon sürecinde Belediyede çalışan üyelerimizin özlük ve sosyal hakları başta olmak üzere, sosyal belediyecilik anlayışı ile mimarlara, mühendislere ve şehir plancılarına TMMOB tarafından belirlenen asgari fiyat ücretinin üzerinde hakları verilmedir.

 

TMMOB bileşenleri olarak akıl, bilim ve doğadan yana kentin sakini değil, sahibiyiz anlayışı ile kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

Ocak.2024/BODRUM

 

TÜRK MİMAR MÜHENDİS ODALARI BİRLİĞİ 

 BODRUM İLÇE KOORDİNASYON KURULU*

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu