Anasayfa / ÇEVRE - DOĞA / ŞEHİR PLANCILARI ODASINDAN ÖZELLEŞTİRME TEPKİSİ

ŞEHİR PLANCILARI ODASINDAN ÖZELLEŞTİRME TEPKİSİ

 

TMMOB  Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Yönetim  Kurulu, Ortakent’te imara açılan yaklaşık bir milyon metrekarelik alanla ilgili basın açıklaması yaparak plana itiraz ettiklerini ve askı süresinden hemen sonra dava açacaklarını ifade etti. 

 

Ortakent (Müsgebi) Mahallesi’nde yaklaşık 1 milyon metrekarelik hazine arazisi ile ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan imar planının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasına tepkiler sürüyor. 

 

Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasını odanın Muğla Şube Başkanı Sami Tomurcuklu okudu. Tomurcuklu, şu ifadelere yer verdi:

 

“Resmi Gazete’nin 21 Ağustos 2020 tarih ve  31220 sayısın’ da “Cumhurbaşkanı Kararları” başlığı altında, 2836 Karar Sayısı’ ile ;“Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsamında ve programında bulunan Muğla İli, Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi 353 Ada’daki birçok parseli içeren  Koruma Amaçlı İmar Planı3194 sayılı İmar Kanununun Ek-3. Maddesi ile Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun Geçici 29. Maddesi doğrultusunda 20.08.2020 tarih ve 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmıştır.

 

Bu alan, 26.12.2016 tarihinde onaylanan  Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında, “Arıtma Tesis Alanı”, “Doğal ve Ekolojik Yapısı Korunacak Alan”, “Büyük BölgeParkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan” ve “Ağaçlandırılacak Alan”gibi bir çok  yeşil alan çeşitliliğini içinde barındıran bütünsel bir yeşil alan  olarak planlanmıştır.

 

1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Planlama Alanı yeri ve anlamı açısından değerlendirildiğinde;Özelleştirme İdaresinin hazırladığı bu planlamanın amacı olarak da alanın Turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve alana bitişik konumdaki Üniversite kullanımının gerektirdiği konut gereksinimlerinin karşılanabilmesi ve kıyı düzenlenmesi gösterilmektedir.

 

PLAN, KENDİ PLANLAMA AMAÇLARIYLA ÇELİŞMEKTEDİR

 

Hazineye ait olan bu alan, Çevre Düzeni Planında Teknik Alt Yapı Alanı dışında Üst Ölçekli planlarda çeşitlilik gösteren yeşil alanlarla, bir anlamda yarımadanın akciğerleri olarak bırakılan, denizden bakıldığında Ortakent siluetinde  yeşil olarak kalan büyük bir yeşil alanken ve  bu alanların kamu yararına kullanılması beklenilirken, o alanda  kendi planlama amacına ters düşen, çelişen agresif bir planlama yaklaşımı ile Turizm ve Konut Alanları üretmişlerdir.

 

YAPI YASAKLI ALANLAR İMARA AÇILMIŞTIR

1/100 000 ölçekli Aydın Denizli Muğla  Çevre Düzeni Planında, yapılan değişiklik ve onu izleyerek üretilen alt ölçekli planlarDoğal ve Ekolojik Yapısı Korunacak Alanlar üzerinde üretilmiştir.

 

“Doğal ve Ekolojik Yapısı Korunacak Alanlar”ın kısaca tanımı ;“1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planının ilke ve stratejileri ile nüfus kabulleri doğrultusunda, bu planla yapılaşmaya kapatılması öngörülen alanlardır.”Şeklindedir. 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında yapılaşmaya kapatılması hükmedilmiş bu alanların, nasıl bir doğal ve jeolojik değişim geçirerek yapılaşmaya/ imara açılma kararı verildiği anlaşılamamaktadır.

 

ALTYAPI AÇISINDAN ARTI YÜK GETİRMEKTEDİR 

 

Yine aynı planda değişiklik yapılarak bütün yarımada için yapılan nüfus kabulleri yok sayılmıştır.Zaten bugüne kadar yapılan parçacılİmar Planları 1/100 000 ölçekli planın öngördüğü nüfusun çok üstünde nüfuslar getirmiştir. Bodrum’un bir taşıma kapasitesi vardır ve bu zaten gerek ulaşım gerek su ve kanalizasyon altyapısı açısından çoktan dolmuştur. Özelleştirme İdaresinin bu planı altyapı açısından ciddi eksikleri olan Bodrum’a,  çok ciddi bir nüfusu getirmeyi hedeflemekte ve yeşil kalması gereken Ortakent- Bitez sırtlarını betonla kaplamaktadır.

1.102.309,61m2’lik bir alanda gerçekleştirilmek istenen bu planla, en az 95 000 m2 alan inşaat alanı ortaya çıkmaktadır. Bu alanın da en az 63 750m2’si konut alanı inşaat alanı olabilecek şekilde planlanmıştır.Ciddi beton yoğunluğuna yol açacak planın ne Bodrum’un Turizmini geliştirici ne de Üniversite Alanına hizmet edecek konut gereksinimine cevap niteliğindedir. Zaten ilçedeki konut stoğu değerlendirildiğinde böyle bir gereksinim de yoktur.

 

GÖKÇEBEL’DE DE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ VAR

 

Gökçebel Mahallesi, 609 ada 3 numaralı parselde gerçekleştirilen Uygulama İmar Planı değişikliğinde, park alanı küçültülmüş, emsal artışı ve çevreyle uyumlu olmayan alan kullanımları belirlenmiştir.

Gökçebel Mahallesi sınırları içinde yer alan, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı 781 Ada, 4 Parsele ilişkin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, plan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının komşusu olarak kalmaktadır. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanlarının, çevresindeki alanların da kentsel baskıya maruz kalmayacak şekilde planlanması gerekirken, tam tersi önerilmiş ve yoğunluk artışı ile Ticaret + Konut alanı önerilmiştir. 

Yoğunluk artışı öneren dolayısı ile  mevcut planlar ile uyumlu plan hazırlanmadığı, ve plan yapım tekniği açısından plan yapım usul ve esaslarına aykırı planlar üretildiği tarafımızdan saptanmıştır. 

 

Her fırsatta yoğunluk artışı için kendisine zemin hazırlayan ve Plan Yapımı usul ve esaslarına uymaktan imtina eden Özelleştirme İdaresinin bu planlama yaklaşımı kabul edilemez.

Bodrum’un sahilleri üzerinden ranta hizmet eden bu planları ŞPO olarak reddediyoruz. Hangi kurum veya idare tarafından yapılırsa yapılsın, İmar Kanununa, Yönetmeliklerine, Plan yapım usul ve esaslarına  aykırı olan vedoğal çevreyi, koruma kullanma dengesini bozan, gelecek nesillerin hakkı olan alanları ranta servis eden  her türlü plana karşı itiraz ediyoruz ve bu plan ile buna benzer özünde kamu yararı barındırmayıp planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırı olan planlama çalışmalarına karşı her türlü hukuki sürecinde kamu adına takipçisi olacağız.”

 

Açıklamada odanın plana itiraz ettiği ve askı süresinden hemen sonra oda olarak dava açacakları ifade edildi. 

Kent Haber Hamdi Yörür

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

TUTUKLU SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Bodrum’da 2 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki olayıyla ilgili tutuklu sayısı 3’e ...