FLAŞ HABERHABERLERSANAT KÜLTÜR

Günyüzü Art Project Merqezart Alternatif Sanat Mekanında

Günyüzü Art Project* Merqezart Alternatif Sanat Mekanında, 29 Eylül – 24 Ekim tarihleri arasında seçkilerimizden Timur CANPOLAT, Turgay SARI ve Özgür ÖZCAN’ın kişisel sergileriyle devam ediyor.

Üç sanatçının kişisel sergileri, mekanımızın üç salonunda eşzamanlı olarak izlenebilecek. 

29 Eylül Cuma günü 18:00 – 20:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan açılış kokteylimize

değerli katılımlarınızı bekleriz.

 

*Günyüzü Sanatçıya Destek Projesi okullu ya da alaylı, henüz geniş kitlelere ulaşmamış, tutkuyla üretmeye devam eden sanatçıların görünürlüğünü arttırmayı hedeflemiştir. Bu proje Merqezart’ın herkese ulaşabilme vizyonuna yeni bir pencere açmaktadır. İlki 2023 yılı planlamasına dahil olarak başlayan proje, her yıl düzenli olarak tekrarlanacaktır.

Küratör ve sanat tarihçisi Marcus Graf, Akademisyen sanatçı Erkan Özdilek, sanatçı Setenay Özbek, illüstratör ve akademisyen François Garcia-Panzani, iş insanı Şenkar Öztüzün ve iç mimar Evren Başık’tan oluşan 2023 bağımsız jürisi tarafından seçilen sanatçıların kişisel sergileri Ekim ayı boyunda izlenebilecek. Seçkinin ikinci sergisi yine üç farklı sanatçının kişisel sergileriyle 24 Ekim’e kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 

 

 

ÖZGÜR ÖZCAN – ÇİZGİYİ AŞMAK / CROSSING THE LINE

Merqezart Alternatif Sanat Mekanı, Salon 1       
Marina Yacht Club, Bodrum        
29 Eylül – 24 Ekim 2023

Açılış Kokteyli: 29 Eylül 2023 / 18:00 – 20:00

 

‘’ÇİZGİYİ AŞMAK’’ HAKKINDA

Sanatta yaratıcılık, varolan bir tekniği veya malzemeyi, alanı dışında, alışılmadık ve yenilikçi bir biçimde kullanmakla mümkündür. Burada yapılan: Tekstil sektörüne ait olan ipliği, düz bir çizgi oluşturmak için kullanmak, bu çizginin yüzeyde ve uzayda tekrarlanarak ritim, örüntü, desen ve kompozisyon oluşturması, düz çizgilerin eğrisel figürler ve hacimler oluşturacak şekilde uzayda hareket etmesini sağlamaktır.

Tasarımı oluşturan dilin temel yapı taşı, düz çizgidir. Bu çizgiyi kullanarak oluşturulabilecek formlar bizi ne kadar sınırlar? Bu durum bir kısıtlama mı, yoksa zor şartlar altında başarıldığı için eserin değerini arttıran bir nitelik midir? Bu, güzelliğe ulaşmaya çalışan sanatçı için azmi ve isteği arttıran kapristir. Bu durum, zor şartlar altında ulaşıldığı için, elde edilenin değerini arttırabilir.

Geometrinin prensipleri ile gelişen, sayısal denklemler ile ifade edilebilir bir estetik. Enstrümanı sayılardan oluşan matematiği, temel birimi çizgiler olan sanata dönüştürmek. Düzen ile kaos arasında bir skala oluşturacak olursak, bu skalanın iki uç noktası belirir. İlki şaşmaz bir örüntüyü takip etmek ise ikinci uç da düzensizlik ve kuralsızlık içeren kaotik bir birliktelik olacaktır. Kullanılan dile ait sınırlamalar, bu iki uç nokta arasındaki sonsuz olasılık ile ortadan kaldırılabilir. Bu da sanatçıya özgürlüğü için gerekli olan hareket alanını sağlar.

Tüm bu anlamsal ilişkileri kurmaktaki amaç, sanat ile matematiğin kesişim alanında farklı bir kavrayış, farklı bir düşünce alanı, farklı bir tecrübe yaşanmasını sağlamaktır. Yapılan çalışmalar sanatın geleneksel olarak varolduğu alanlar ve mekanlar dışında, yeni varoluş  alanları ve olasılıklar doğurur.  Sanatın süregelen iletişim mekanizmalarına ek olarak yeni seçenekler oluşturulmasına ve anlamı farklı yollardan iletmesine olanak sağlar. Kurulan ilişkiler yeni iletişim kanallarına, bu kanallardan iletilen veya üretilen yeni düşüncelere olanak sağlar. 


ÖZGÜR ÖZCAN HAKKINDA

1974 Balıkesir doğumludur. 1988 İzmir Maltepe Askeri Lisesi ve 1997 İ.T.Ü. Mimarlık bölümünü tamamladıktan sonra, aynı üniversitenin Bina Bilgisi Kürsüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır.1997-2017 yılları arasında mimarlık konusunda çalışmalar yaptıktan sonra 2017 yılında “String Art” tekniği ile çalışmalar yapmaya başlamıştır. Sanatın matematik ile ilişkisi, geleneksel yöntemleri çağdaş teknikler ve güncel malzemeler kullanarak geliştirmek gibi konularda “ROPENROLL” markası altında çalışmalarına devam etmektedir. Gerçekleştirdiği projelerden bazıları:

  1. Birleşmiş Milletler Çevre konferansı (Cop 26), Glascow, 2021.

T.C. Çevre Bakanlığı’na ait standın duvar panellerinin tasarım ve uygulaması, konferans süresince ziyaretçilere bilgi verilmesi ve atölye çalışmalarının yürütülmesi.

  1. Çakılarası Matematik köyü, Eskişehir, 2023

Anadolu Üniversitesi Matematik bölümü öğretim görevlileri, Y. Lisans ve doktora öğrencileri için “String Art & Matematik ilişkisi” konulu konferans, atölye ve sergi düzenlenmesi.

  1. Uluslararası Stem Eğitimi Konferansı, İbn-i Haldun Üniversitesi, İstanbul, 2022

String Art tekniğinin eğitim amaçlı kullanımı konusunda konferans, sergi ve atölye düzenlenmesi.

  1. Morphose, İstanbul Tüyap Fuar Merkezi, İzmir İzfaş fuar merkezi, İstanbul CNR Fuar merkezi, Çırağan sarayı, 2022
  2. kuruluş yıldönümü sebebi ile iplik üreticisi Durak Tekstil için fuar merkezi fuayesinde 3 mt x 3 mt x 3 mt büyüklüğünde üç boyutlu bir string art çalışmasının tasarım ve uygulaması. 
  3. String Art tekniğinin eğitim amaçlı kullanımı.

String art tekniğinin çivi gerektirmeden uygulanması konusunda yaptığı tasarımlar ile Koç Okulları, İde Okulları, Alkev Okulları, Denizatı Okulları gibi eğitim kurumlarında seçmeli dersler ve atölye programları yürütmektedir. 

 

         

        TİMUR CANPOLAT– SUPERFLAT        

Merqezart Alternatif Sanat Mekanı, Koridor       
Bodrum Marina Yacht Club Bodrum, TÜRKİYE        
29 Eylül – 24 Ekim 2023
Açılış Kokteyli: 29 Eylül 2023 / 18:00 – 20:00

        

 

“SUPERFLAT” HAKKINDA

Superflat, Takashi Murakami tarafından başlatılan ve Japon popüler kültürü ile geleneksel Japon sanatını birleştiren bir sanat hareketidir. Bu hareket, düz yüzeylerdeki görsel zenginliği vurgular ve günümüzün alışveriş merkezi kültürüne göndermelerde bulunur. Her ne kadar eserler ilk bakışta eğlenceli görünse de ‘’Superflat’’ akımı gizli, yıkıcı alt tonları ile sanata sosyal bir eleştiri olarak hakaret eder. Terim, “süper düz” anlamına gelir ve eserlerin genellikle düz, iki boyutlu yüzeylerde yoğunlaşmasını ifade eder.

 

Superflat, çağdaş sanatın yükselen popüler kültürünün etkisi altında nasıl değiştiğini anlamak için incelenmelidir. Bu akım, manga, anime, reklam ve tüketim malları gibi popüler kültürün unsurlarını geleneksel Japon sanatının düzleştirilmiş ve basitleştirilmiş estetiği ile birleştirir. 

 

Sanatçı, geleneksel sanatın ayrıntılarından arınmış ve renkleriyle dikkat çeken desenleri, modern tüketim toplumunun yüzeysellik ve hızına bir yanıt olarak sunar. Bu sayede, izleyiciyi yüzeysellikle derinlik arasındaki çelişkili ilişkiye odaklamaya çalışır.

 

Sanatçının çalışmaları graffitiye benzemekle beraber sık sık içlerinde kötü, şeytanca düşünceler barındıran çocuksu, tatlı manga karakterlerine benzer karakterler yer almıştır. Çizdiği figürler dışta sevimli karakterler olarak gözükse de aslında bu sevimli figürler altlarında daha karanlık ve cinselleştirilmiş bir gerçekliğe göndermeler yaparak onları maskelemektedirler.

 

Superflat sanat akımı, geleneksel ve çağdaş arasındaki köprüyü kurarak modern dünyanın karmaşıklığını anlamak ve ifade etmek isteyen bir yaklaşım sunar. Takashi Murakami’nin öncülüğünde ortaya çıkan bu akım, sanatın sadece estetik değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal açılardan nasıl şekillendiğini anlamamıza yardımcı olur. Superflat, sanatın geçmişi ve geleceği arasında bir köprü kurarak, izleyiciyi düşünmeye ve sorgulamaya teşvik eder.

 

 

TİMUR CANPOLAT HAKKINDA

Timur Canpolat, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2001-2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Halil Akdeniz Atölyesi’nde eğitim gördü. Üniversiteyi bitirdikten sonra uzun yıllar ”Sinema Televizyon” sektöründe yönetmen yardımcılığı ve senaryo yazarlığı yaptı. Günümüzde resim ağırlıklı olarak atölye çalışmalarına devam etmektedir. 

Timur Canpolat, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2001-2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Halil Akdeniz Atölyesi’nde eğitim gördü. Üniversiteyi bitirdikten sonra uzun yıllar ”Sinema Televizyon” sektöründe yönetmen yardımcılığı ve senaryo yazarlığı yaptı. Günümüzde resim ağırlıklı olarak atölye çalışmalarına devam etmektedir. 

 

TURGAY SARI – topraKokusu  

 Merqezart Alternatif Sanat Mekanı, Salon 2       
Bodrum Marina Yacht Club Bodrum, TÜRKİYE        
29 Eylül – 24 Ekim 2023

Açılış Kokteyli: 29 Eylül 2023 / 18:00 – 20:00

 

“topraKokusu” HAKKINDA

Manzara temalı resimler Türk resim tarihinde her dönem doğanın ve ekolojinin farklı perspektifleri ile yer almıştır. 

Turgay Sarı’nın eserlerinde doğanın ham hali, özü, kokusu, içsel bir betimleme ile resmedilmektedir. Eserlerde renk perspektifi ile oluşturulan manzaralar kompozisyon bütünlüğü ve fırça darbelerinin geçişgenliği sayesinde resme bakan kişilerin içsel bir düşünceye, dinginliğe, sorgulamaya ve yorumlamaya dönüşmesini sağlamaktadır. Bazen hırçın bir halde, bazen de dingin bir şekilde huzura yolculuk ettirir. 

Turgay Sarı’nın eserlerinde izleyici sanatseverin özüyle ilişkilendirilip toprağın kokusunu adeta içine çekmeyi hedeflediği görülmektedir. 

Turgay Sarı’nın resimlerinde Anadolu’nun her bir bölgesindeki geniş arazilerin farklı yapılarını, farklı renklerini görmek mümkündür. Eserlerde sadece toprağın biçimsel hali değil özü ile ilişkilendirilen duygu halini en özüne, toprağın kokusuna doğru bir serüven vardır. Bu sayede izleyici sanatçının içsel duygularıyla yapmış olduğu eserlerde peyzaj mantığının üzerine çıkıp kendisinden bir şeyler katabileceği görsel bir şölene çıkmaktadır. Eserlerini pentür ile oluşturan sanatçı boyanın dokusunu spatül ile oluşturup kendine ait üslubu ile oluşturduğu formu espas ile rahat bir izlenim sağlamayı hedeflemektedir. 

İLHAN AYDAN 

 

TURGAY SARI HAKKINDA 

1972 ERZURUM doğumlu sanatçı, 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar K.K.Eğitim Fakültesi Resim Eğitmenliğinden mezun olmuştur. Dört kişisel, 100’ün üzerinde de karma sergi ve organizasyonlarda yer almıştır. 

Uzun zamandır ‘’TopraKokusu’’ temalı eserler üretmektedir.

Son dönemde yapmış olduğu çalışmalar özel koleksiyonlarda, kurumsal firma, otel ve yurtdışındaki sanat koleksiyonlarında yer almaktadır. 

Halen Yalova Atatürk Bilim Sanat Merkezinde Sanat Eğitmenliği yapmaktadır.

 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu