DETOKS AMAÇLI KİL KULLANIMI (KİL VE SAĞLIK)

YAZARIN DİĞER YAZILARI İÇİN

 https://www.bodrumguncelhaber.com/author/atabey/

DR. EŞREF ATABEY
Jeoloji Yüksek Mühendisi / Tıbbi Jeoloji Uzmanı
esrefatabey@gmail.com

Kil, sedimanter kayaların tane iriliğini ifade eden bir terim olarak kullanılmaktadır. Tane büyüklüğü 2 mikrometreden (0,02 mm) daha küçük taneciklere kil, kilden oluşan sedimanter kökenli kayaçlara da kiltaşı denir. Kil mineralleri esas itibariyle alüminyum hidrosilikatlardır. Bazılarında alüminyumun yerini tamamen veya kısmen Fe veya Mg alır. Bazı killer tek bir kil mineralinden ibarettir. Fakat çoğu birkaç mineralin karışımıdır. Killer içinde kil minerallerine ilaveten kuvars, kalsit, feldispat ve pirit gibi farklı mineraller bulunur (Akıncı, 1968).

Doğada genel olarak kaolinit, simektit, illit ve klorit grubu kil mineralleri bulunmaktadır. Bunların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı olup, plastiklik, renk ve büzüşme özelliği vardır. En önemli kil türleri; kaolin, seramik killeri, refrakter killeri, bentonitler, ağartma toprakları ve tuğla/kiremit üretiminde kullanılan killerdir. En az % 50-60 simektit (montmorillonit) içeren killer bentonit olarak adlandırılmaktadır. Bu tip killer insanlar tarafından çinko-demir eksikliğine bağlı olarak bir besin maddesi gibi tüketilmektedir. Ancak kil yeme sonucunda anemi gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Toprakla birlikte birçok patojen bünyeye alınmakta ve bu patojenler sağlığa zararlı olabilmektedir. Bentonit ayrıca sıvı halde vücuttaki toksinlerden arınmak için detoks amaçlı kullanılmaktadır. Termal çamurlar diye nitelendirilen peloidler, sağlık amaçlı olarak, paket, bulamaç (macun), banyo, tek kullanımlık hazır paket balçığı, krem, pudra, yüz maskeleri, plaster, yakı, antiperspiran ve emülsiyon şekillerinde kullanılabilmektedir. Türkiye’de kil ve toprak yeme olayı yanında özellikle üzüm yetiştirilen yerlerde sıklıkla pekmez yapımında pekmez toprağı kullanılmaktadır. Kullanılan toprağın da ağır metaller ile toksik madde katkıları yönünden sağlık riskleri olabilmektedir (Atabey, 2010, 2015).

Kilin kullanımı

Ekonomik bakımdan en önemli kil türleri; kaolin, seramik killeri, refrakter killeri, bentonitler, ağartma toprakları ve tuğla/kiremit üretiminde kullanılan killerdir. Kaolen, seramik, porselen, boyalarda, kağıt ve çömlekçilikte, plastik eşya, yapay kauçuk, ilaç, gübre, mürekkep ve kozmetik ürünlerin yapımında kullanılır. Suyu alarak şişen montmorillonit tanecikleri bitişiğindeki diğer elamanları bünyelerine hapsettiklerinden, suların ve likörlerin temizlenmesinde, bitkisel yağların renklerinin ağartılmasında, petrolün arıtılmasında katalizör olarak kullanılır (Önem, 2000). Bentonit; sondaj, döküm, demir-çelik endüstrisi, kedi kumu, tarım, jeotekstil, gıda, ilaç, boya ve kozmetikte kullanılır.

Kilin sağlık için kullanımı

İnsanlar arasında kil tüketimi çeşitli biçimlerde olabilmektedir. Kızılderililer meşe palamudu içindeki tanenleri gidermek için meşe palamuduyla kil karışımı ekmek yapmaktadırlar (Timothy ve Duquette, 1991). Kil ayrıca, özel tıbbi amaçlar için, genellikle bulantı gibi gastrointestinal hastalıklara karşı, yanık ya da ishal önlemede de kullanılmaktadır (Donald ve Ferrell, 1985). Kilde organik maddelerin az miktarda bulunuşu, sülfitlerin olmaması, emme gücü ve plastikliği nedeniyle çok eskiden beri eklem, omurga hastalıklarında ve zedelenmelerinde, kadın hastalıklarını tedavi amaçlı, kozmetik ve organizmada bulunan zararlı maddelerin temizlenmesinde de kullanılmaktadır (Halilova, 2008). Bağırsak tıkanmasında doktorlar kil terapisi reçetesi teklif etmektedirler: 1-2 litre temiz suya 3-4 yemek kaşığı kuru beyaz kil katılır. Kullanılmadan önce sıvı karıştırılıp süzülür. 3 gün enjeksiyon yapılır. Lavman amaçlı bir gün aradan sonra 3 gün tekrar yapılır. 15 gün ara verildikten sonra tedavi tekrar edilebilir (Halilova, 2008). Killi şırınga tedavisi kabızlıkta iyi sonuç vermektedir. Her şırıngadan sonra bir bardak taze kil dökülerek içilmesi gerekir (Halilova, 2008). Kil, larenjit ve anjinde de kullanılır. Önce kilden kalıplar yapılır bu kalıpları 2-3 saat boyunca boğaza konur. Aynı zamanda ağız ve boğaz killi su ile çalkalanır (deniz veya maden suyu katılır). Tedavi günlerinde temizlenmiş kil parçasının emilmesi gerekmektedir. Killi banyoları tedavi edici bitkilerle birlikte alınması önerilir (Halilova, 2008).

Toksin ve detoks

Toksin; zehir demektir. Toksinler hem vücudumuzda üretilir hem de dışarıdan alınır. Detoks ise; herhangi bir yolla vücudumuza giren ya da vücudumuz tarafından üretilen ve atık madde olarak dışarı atılmayı bekleyen toksinlerden kurtulmak anlamına gelmektedir. Latince kökenli bir kelimedir ve detoxification kavramının kısaltılmışıdır Modern bilimde genelde serbest radikal olarak adlandırılan bu toksik maddeler solunum yoluyla, yiyecek ve içeceklerle vücuda girerler. Ayrıca yanlış beslenme şekli ve sindirim sisteminin güçlü olmaması sonucu vücutta da oluşurlar. (http://detoks.nedir.com/#ixzz3WKEfHxAt).

Sıvı kil detoks etkisi yaratır

Vücuttaki toksinlerden arınmak, detoks yapmak için Clay Cure kitabının yazarı Ran Kinishinsky (1998) kil yeme ve içme önermektedir. Kitabında sıvı kil içenlerin ne gibi yararlar gördüğünü yazmış ve bağırsakların düzenli çalıştığını, kronik kabızlığı iyileştirdiğini, ishal, hazımsızlık ve ülserin daha iyi duruma geldiğini, daha beyaz ve parlak gözler, reflekslerde düzelme, duygusal canlılık, doku ve damakta iyileşme, enfeksiyonlara karşı direncin arttığını gözlemlediğini belirtmiştir. Sıvı bentonit içildikten sonra vücuttan normal yolla atılır. Detoks kili için yüksek dozlar önerilir. 4 ile 6 hafta 3 onz sıvı kil günde 3 defa alınır. Daha sonra ise günde 1-2 sefere inilir (http://www.mucizebentonit.com/detoks-kil-icilen-sivi-bentonit-kili.html).

Detoks için kalsiyum bentonit kili tercih edilmeli

Detoks için sıradan bir kil tercih edilmemelidir. Sadece simektit grubundan olan kalsiyum bentonit kilini kullanılması gerekir. Bentonit kili kalsiyum içerir. Emme ve yüzeyde tutma özelliği vardır. Negatif yüklü iyonlarıyla vücuttaki pozitif yüklü maddeleri (bakteri, toksin, virüs gibi) tutma özelliği vardır. Kalsiyum bentonit kili bu maddeleri hem yüzeyinde tutar, hem de çeker. Bentonit kili etkisi, içinde yüksek miktarda barındırdığı montmorillonit minerali ve iyonik yapısı sayesinde olmaktadır (http://www.mucizebentonit.com/detoks-kil-icilen-sivi-bentonit-kili.html).
Toksinleri bağlayabilme ve sonrasında bunları vücut dışına atabilme özelliği gösterebilmesi, homotetik özelliği ile vücudu denge durumuna getirmeye yardımcı olabilme özelliği vardır (http://www.milliyet.com.tr/a-dan-z-ye-bentonit-kili-pembenar-yazardetay-aile-2011847/). pH seviyesinin 9’un üstünde olması ve bu sayede vücut pH’ını hafif alkali tutmaya yardımcı olabilmesi, vücudun kan akışını, oksijen seviyesini ve hücre onarım hızını arttırmaya yardımcı olabilmesi, vücuda yararlı çok sayıda ve çeşitli iz mineralleri (kalsiyum, potasyum, magnezyum vs.) barındırabilmesi, pozitif yüklü parçacıklar için negatif yüklü elektrik çekim özelliği gösterebilmesi, jel kıvamına geçtiğinde çekim gücü kapasitesinin çok fazla artabilmesi, levhamsı parçacık yapısı olması ve böylelikle yüzeysel elektriksel çekim gücünün yüksek olabilmesi, nano boyut parçacık yapısı ve buna bağlı olarak hacimsel olarak ta pozitif yükü çekme gücü gösterebilmesi (http://www.milliyet.com.tr/a-dan-z-ye-bentonit-kili-pembenar-yazardetay-aile-2011847/).
Sıvı bentonit; vücudun kimyasal, toksin, bakteri, virüs, aflatoksin ve serbest radikallerden arındırılmasında, cıva ve kurşun gibi ağır metallerin vücuttan atılmasında ve otizm ile mücadelede, diş ve diş eti temizliğinde, ağız yaralarında, baş ağrısı, göz yorgunluğunda, erken yaşlanma, kırışık ve selülitlerde, egzema ve sedef hastalığı gibi ciddi deri hastalıkları, sivilce, böcek sokmaları, siğil ve mantar gibi cilt sorunlarında (http://www.eytonsearth.org/general-uses-clay.php), enfekte yaralar, kaşıntı ve yanmalarda, kemik ve kas hasarı, romatizmal rahatsızlıklarda ve karpal tünelde, kronik bel ağrıları, miyozit, tendinit, fibromiyalji sendromları, yumuşak doku ve hareketsiz kalma durumlarında, sindirim sistemi ve barsak rahatsızlıklarında (Reflü, ülser, kusma, ishal vb.), parazitler ile mücadele ve kolon temizliğinde, karaciğer problemlerinde, bağışıklık sistemin güçlendirmede, radyasyon ışımalarının olumsuz etkilerini engellemede ve etkilerini azaltmada (http://www.eytonsearth.org/general-uses-clay.php), AIDS (HIV virüsü), kuş gribi ve insan gribinde kullanıldığı belirtilmektedir (http://www.eytonsearth.org/general-uses-clay.php).

Kaynaklar
Akıncı, Ö. 1968. Seramik killeri ve jeolojisi. MTA Dergisi, 71, 63-73.
Atabey, E. 2010. Türkiye’de Kil ve Toprak Yeme Alışkanlığı (Jeofajia)-Topraktaki
Organizmalar (Patojenler)-Pekmez Toprağı ve Sağlık. MTA Yerbilimleri ve Kültür Serisi: 8, 121s. ISBN: 978-605-4075-81-2.
Atabey, E. 2015. Kil mineralleri – insanlarda kil yeme alışkanlığı (jeofajia)-peloidler–
bentonit ve detoks kili–patojenler–pekmez toprağı ve tıbbi jeolojik yönden değerlendirme. 16. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiri kitabı. 2-5 Eylül 2015-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
Donald, V. E. ve Ferrell, R. E. 1985. “Nigerian geophagical clay: A traditional
antidiarrheal pharmaceutical.” Science, 227, 634–636.
Halilova, H. 2008. Doğadan gelen sağlık. 128s. Palme Yayıncılık. ISBN: 978-605-5829-
02-5.
http://detoks.nedir.com/#ixzz3WKEfHxAt
http://www.mucizebentonit.com/detoks-kil-icilen-sivi-bentonit-kili.html
http://detoks.nedir.com/#ixzz3WKEfHxAt
http://www.mucizebentonit.com/detoks-kil-icilen-sivi-bentonit-kili.html
http://www.eytonsearth.org/general-uses-clay.php
http://www.milliyet.com.tr/a-dan-z-ye-bentonit-kili-pembenar-yazardetay-aile-2011847/
http//www.medikil.com
http://www.food-info.net/tr/qa/qa-wi33.htm
Knishinsky, R. 1998. The Clay Cure: Natural Healing from the Earth Paperback-April-1.
Önem, Y. 2000. Sanayi madenleri. Kozan Ofset. ISBN: 975-96255-1-2. Ankara.
Timothy, J. ve Duquette, M. 1991. “Detoxification and mineral supplementation as
Functions of geophagy.” American Journal of Clinical Nutrition, 53, 448-456.

YAZARIN DİĞER YAZILARI İÇİN

 https://www.bodrumguncelhaber.com/author/atabey/

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

FETHİYE, ÖLÜDENİZ VE KAYAKÖY’DE JEOTERMAL SONDAJA İZİN

FETHİYE, ÖLÜDENİZ VE KAYAKÖY’DE JEOTERMAL SONDAJA İZİN     EŞREF ATABEY Jeoloji ...