Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; author_post_widget has a deprecated constructor in /home/zozkeskin/public_html/wp-content/themes/jarida/includes/widgets/widget-author.php on line 72
OKAN KAVAK, ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU – Bodrum Güncel Haber
Anasayfa / FLAŞ HABER / OKAN KAVAK, ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU

OKAN KAVAK, ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU

8 Mart günü gerçekleştirilecek olan Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu seçimleri için adaylar ortaya çıkmaya başladı.

2010 yılında Bodrum Pazarcılar Derneğini kurarak başkanlığa seçilen Okan Kavak önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası önünde toplanan Okan Kavak ve arkadaşları seçimlerde bizde varız diyerek bbir basın açıklaması yaptı. Başkanlığını yürüttüğü Pazarcılar Derneğinin 413 üyesinin bulunduğunu ifade eden Kavak şunları söyledi;

“Derneğimizi kurmadan önce yapmış olduğumuz araştırmada geçimini pazarcılık mesleğiyle temin edenlerin sıkıntılarını çözebilmek için herhangi bir sivil toplum kuruluşu olmadığını gördük ve bu eksikliği kapatabilmek pazarcı esnaflarımızın ve diğer esnaflarımızın sıkıntılarını çözmek, yerel yönetimlerle aralarında köprü kurmak amacıyla yola çıktık. Geçen dört yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar takdir edilmiş olacak ki sadece pazarcılar esnafı olarak 413 üyeye ulaştık. Bodrum’un ticari yaşamında yıllardır varlığımızı sürdürmekteyiz. Bu sivil toplum bilinci ve yapılanmamızı üye sayımızdan aldığımız cesaretle oda yönetimine girerek taçlandırmak istedik” dedi.

Neden aday olduğunu ve projelerini açıklayan Kavak sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bölgemizde bulunan esnaflarımızın sorunlarını en iyi bilen esnaflar olarak hiç kimseye memleket veya iş kolu ayırmadan herkese eşit ve demokratik olarak zamana yırmayı sorunları mahallinde çözmeyi kendimize ilke edindik. Odaya mevcut üye arkadaşlarımla birlikte girmemiz halinde esnaflar için haftanın bir günü esnaf sıkıntılarını dinleme ve çözüme kavuşturma konusunda heyet oluşturularak çözüm süreçleri üretilmesine ayrılacaktır. Odamıza kayıtlı üye arkadaşların her türlü teknolojiyi kullanarak değişen ve gelişen kanunlardan bilgilendirilecek. Gerek görülmesi halinde toplantılar düzenlenerek kanunların ilgililer tarafından anlatılması sağlanacak. Esnafın yararına olmayan kanun değişikliklerinde platform oluşturularak ilgiller göreve davet edilecek. Zorda kalan esnaflarımızın eğitime devam eden öğrencilerine öğrenim durumlarına göre heytimizin belirlediği miktarda eğitim yardımı yapılacak. Odamıza avukatlık hizmeti alıp zorda kalan üyelerimizn her türlü hukuki konularını çözüm noktasında avukatlar görevlendirilecek ve  avukatlık ücreti odamızdan ödenerek oda üyelerimizn mağduriyeti giderilecek. Oldukça genç ve dinamik olan aynı zaman yıllarını esnaflığa adamış arkadaşlarımızla bu yola çıktık.”

Adaylığını açıklayan Okan Kavak hali hazırda bulunan yönetimi şu sözlerle eleştirdi;

“Siz değerli esnafların destek vereceğinden endişemiz yoktur. Zaten bahsetmiş olduğum konular hizmetler bir odanın yapmı gereken hizmetlerdir. Bugüne kadar yapılmaması manidardır. Takdir edersiniz ki tebdil i mekanda ferahlık vardır. Biz kimsenin bu tarihe kdaar neleri yapmadığını eleştirmekle yola çıkmıyoruz. Ucuz siyasi söylemlerle işimiz yoktur. Keza Bodrum ve esnafları için yapılması gereken çok ama çok iş mevcuttur. Biz hizmet adayıyız bu inançla inşallah muvaffak olacağız” diyerek açıklamasını tamamladı.

OKAN KAVAK’IN AÇIKLAMA METNİ ŞÖYLE:

“DEĞERLİ ESNAF VE SANATKÂR ARKADAŞLARIM BASINIMIZIN

GÜZİDE TEMSİLCİLERİ

BİZ PAZARCILAR ESNAFLARI OLARAK 2010 YILINDA 7 KURUCU ÜYE İLE BODRUM’DA

DERNEĞİMİZİ KURDUK VE FAALİYETİMİZE BAŞLADIK, DERNEĞİMİZİ KURMADAN ÖNCE YAPMIŞ

OLDUĞUMUZ ARAŞTIRMADA GEÇİMİNİ PAZARCILIK MESLEĞİ İLE TEMİN EDENLERİN SIKINTILARINI

ÇÖZEBİLECEK HERHANGİBİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU BULUNMAMAKTA İDİ BU EKSİKLİĞİ GİDERMEK

VE PAZARCILAR ESNAFI İLE DİĞER ESNAFLARIMIZIN SORUNLARINI ÇÖZMEK, YEREL YÖNETİMLERLE

ARALARINDA KÖPRÜ KURMAK AMACI İLE YOLA ÇIKTIK GEÇEN 4 YIL İÇERİSİNDE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ

ÇALIŞMALAR TAKDİR EDİLMİŞ OLACAK Kİ ŞU AN İÇİN SADECE PAZARCILAR ESNAFI OLARAK 413

ÜYEYE ULAŞTIK.

BEN VE MEVCUT ODA ADAY ADAYLARI OLARAK BODRUMUN TİCARİ YAŞAMINDA YILLARDIR

VARLIĞIMIZI SÜRDÜRMEKTEYİZ. BU SİVİL TOPLUM BİLİNCİ VE YAPILANMAMIZI ÜYE SAYIMIZDAN

ALDIĞIMIZ CESARETLE ODA YÖNETİMİNE GİREREK TAÇLANDIRMAK İSTEDİK.

BÖLGEMİZDE BULUNAN ESNAFLARIMIZIN SORUNLARINI EN İYİ BİLEN ESNAFLAR OLARAK HİÇ

KİMSEYE MEMLEKET VEYA İŞ KOLU AYIRMADAN HERKESE EŞİT VE DEMOKRATİK OLARAK ZAMAN

AYIRMAYI SORUNLARI MAHALLİNDE ÇÖZMEYİ KENDİMİZE İLKE EDİNDİK.

ODA YA MEVCUT ÜYE ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE GİRMEMİZ HALİNDE ESNAFLAR İÇİN

HAFTANIN BİR GÜNÜ ESNAF SIKINTILARINI DİNLEME VE ÇÖZÜME KAVUŞTURMA KONUSUNDA HEYET

OLUŞTURULARAK <ŞÖZÜM SÜREÇLERİ ÜRETİLMESİNE AYRILACAKTIR.

ODAMIZA KAYITLI ÜYE ARKADAŞLARIMIZ HER TÜRLÜ TEKNOLOJİ KULLANILARAK GELİŞEN

VE DEĞİŞEN KANUNLARDAN BİLGİLENDİRİLECEK GEREK GÖRÜLMESİ HALİNDE TOPLANTILAR

DÜZENLENEREK KANUNLARIN İLGİLİLER TARAFINDAN ANLATILMASI SAĞLANACAK. ESNAFIN

YARARINA OLMAYAN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİNDE PLATFORM OLUŞTURULARAK İLGİLİLER GÖREVE

DAVET EDİLECEK.

ZORDA KALAN ESNAFLARIMIZIN EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE, ÖĞRENİM

DURUMLARINA GÖRE HEYETİMİZİN BELİRLEDİĞİ MİKTARDA EĞİTİM YARDIMI YAPILACAK.

MİLLİ EĞİTİM İLE ORGANİZE OLARAK SANAAT SAHİBİ ESNAFLARIMIZA, İCRA ETTİKLERİ MESLEK

ALANI İLE İLGİLİ KURSLAR DÜZENLENECEK KURÜ SONUNDA’DA SERTİFİKALAR VERİLİP İCRA j^TTİĞİ

SANAATİNİ TESCİL İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAKLAR.

ODAMIZA AVUKATLIK HİZMETİ ALINIP ZORDA KALAN ÜYELERİMİZİN HER TÜRLÜ HUKUKU

KONULARINI ÇÖZÜM NOKTASINDA AVUKATLAR GÖREVLENDİRİLECEK VE AVUKATLIK ÜCRETİ

ODAMIZDAN ÖDENEREK ODA ÜYELERİMİZİN MADl RİYETİ GİDERİLECEK.

OLDUKÇA GENÇ VE DİNAMİK OLAN AYNI ZAMANDA YILLARINI ESNAFLIĞA ADAMIŞ

ARKADAŞLARIMIZLA BU YOLA ÇIKTIK. SİZ DEĞERLİ ESNAFLARIN DESTEK VERECEĞİNDEN ENDİŞEMİZ

YOKTUR. ZATEN BAHSETMİŞ OLDUĞUM HİZMETLER BİR ODANIN YAPMASI GEREKEN HİZMETLERDİR

BU GÜNE KADAR YAPILMAMASI MANİDARDIR.

TAKDİR EDERSİNİZKİ TEBDİLİ MEKÂNDA FERAHLIK VARDIR. BİZ KİMSENİN BU TARİHE KADAR

NELERİ YAPMADIĞINI ELEŞTİRMEKLE YOLA ÇIKMIYORUZ UCUZ SİYASİ SÖYLEMLERİMİZ YOKTUR

KEZA BODRUM VE ESNAFLARI İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÇOK AMA ÇOK İŞ MEVCUTTUR. BİZ HİZMETE

ADAYIZ BU İNANÇLA İNŞALLAH MUAFFAK OLACAĞIZ. HEPİNİZE SAYĞILARIMI ARZ EDERİM..

OKAN KAVAK BODRUM ESNAF

VE SANATKÂRLAR * ODASI ADAY ADAYI”


 

 

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Eyüpsspor:0-0: B.B.Bodrumspor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor ikinci devrenin ...

instagram takipçi satın al